LEDERKONSULENTEN
Information

Information

Siden er fortsat under opbygning

Jeg har i mere end 30 år arbejdet som leder og chef.
Har bl.a. en baggrund som "master i ledelse"  Master of Public Management og jurist (cand.jur) fra SDU 
Har en årrække været censor på Diplomuddannelsen i Ledelse (LedelsesAkademiet)
Har læst derudover psykologi og pædagogisk sociologi på universitet.

Min primære erfaringsbaggrund tager udgangspunkt i den offentlige sektor, foreninger, frivillige organisationer m.fl. Det kan være; skole, daginstitution, behandlingsinstitution, fritids- og ungdomsklub, forvaltning, SFO, faglig organisation, plejehjem, interesseorganisation, klubber, foreninger, idrætssammenslutninger m.fl.

Der findes ingen nemme veje til forandring. Ofte er den eneste farbare vej det lange seje træk. Erfaringsmæssigt kan større forandringer i organisationer sjældent gennemføres på under 2 - 3 år. Og man kan sjældent uden videre beslutte at afskaffe den eksisterende praksis. Det man kan, er at beslutte at foretage sig noget nyt, som man følger tæt og understøtter. Så vil forandringen langsomt men sikkert gro. Det vil erfaringsmæssig være den mest bæredygrtige vej til succesfulde forandringer i organisationer.

Vi oplever at udviklingen går stærkt i disse år. Kravet til kvaliteten i opgaveløsning fra omgivelserne er store, og opleves stigende, og samtidig er økonomien under stor pres. Som leder er udfordringen at sikre gode løsninger på begge områder; i hverdagens opgaveløsning inden for den økonomiske ramme med tilfredse medarbejdere.

Mange oplever at der løbes stærkere i hverdagen, og muligheden for at skabe løsninger af høj kvalitet har vanskelige vilkår. Det er en stor udfordring at skabe det udviklende arbejde, som en af hjørnestenene i den kvalitative opgaveløsning.

Som leder, eller som ledelsesteam, kræver det at udviklingsprocesser sættes i gang, og der skal arbejdes på flere samtidige fronter. Dels udvikling af virksomhedens opgaveløsning; hvad er kerneydelsen?, kvad kan gøres anderledes?, handles der ureflekteret?, er der noget der uden problemer kan skæres væk?, hvordan brugs erfaringer og kompetencer?, deles viden i tilstrækkeligt omfang?, fortsættes gamle vaner så der ikke er plads til den nye måde at gøre ting på?, får vi nurser vi den sociale kapital i organisatioanen? - og spørgsmålene er ikke udtømmende.

Evalueringens tidsalder, kunne vi kalde et mantra i dag. Dokumentation af hverdagens opgaveløsning og de resultater der skabes, såvel på kort som på langt sigt, står højt på dagsordenen. Kommer der det ud af anstrengelserne der forventes?, og hvordan bliver det formidlet til omgivelserne? Parallelt hermed sker der konstant sammenligninger med internationale forhold, der bidrager til at sætte fokus og skaber nye forventninger.

LEDERKONSULENTEN